Capital Insurance Stockholm AB
Box 3052, 103 61 Stockholm

Telefon:  xx08 - 410 400 11
Fax:08 - 410 400 18
E-mail: ledning@capitalinsurance.se

Om ossAffärsidé & MålJuridisk InformationFörsäkringarKontakt


Klagande skall i första hand vända sig med sina ärenden till sin respektive försäkringsför-medlare. De ärenden som respektive försäkringsförmedlare löser anses inte som klagomål och kommer ej heller att registreras som klagomål. Om inte ärendet löser sig med respektive försäkringsförmedlare kan klagande vända sig till Capital Insurance Stockholm AB som hanterar och dokumenterar till bolaget inkomna klagomål. Klagomål framföres skriftligen till:

Capital Insurance Stockholm AB
Att: Klagomålsansvarig
Box 3052, 103 61 Stockholm

 


Capital Insurance Stockholm AB © 2009 |Hantering av personuppgifter