Capital Insurance Stockholm AB
Stureplan 4c, 114 35 Stockholm

Telefon:  xx08 - 410 400 11
Fax:08 - 410 400 18
E-mail: ledning@capitalinsurance.se

Om ossAffärsidé & MålJuridisk InformationFörsäkringarKontakt

Försäkring är en fråga om pengar - att skapa ekonomisk trygghet vid oönskade händelser. Capital Insurance är specialiserat mot sakförsäkringar innefattande bl.a. egendom, avbrott, olika  ansvarsexponeringar såsom ansvar, produktansvar och motor. Vi tillhandahåller speciallösningar helt anpassade efter kundens krav och behov. Vi förmedlar kostnadsfritt helhetslösningar inom boende och fordonsförsäkringar där vi även upphandlar, samordnar försäkringar och ansvarar för den dagliga skötseln av kundens specifika försäkringsärende. Vi har en målsättning att tillsammans med dig som kund hitta en försäkringslösning som passar dig där vi först gör en upphandling från de försäkringsbolag vi avtalat med och sedan väljer du det alternativ som passar dig bäst i form av villkor och pris. För mer information om hur vi kan hjälpa dig spara på försäkringskostnader fyll i det enkla kontaktformuläret.

 Vi växer och har därför valt att med ensamrätt
för våra befintliga och nya kunder förmedla
privat, lån och pensionsförsäkringar genom
AJ Förmedling AB. 

Vänligen kontakta försäkringsmäklare
Andreas Jonsson på direkt tel: 070 791 39 15
för en diskussion kring Ert försäkringsskydd.


Namn:

Ärende:

Telefon Dagtid:

Telefon Kvällstid:

E-post adress:Capital Insurance Stockholm AB © 2009 |Hantering av personuppgifter