Capital Insurance Stockholm AB
Box 3052, 103 61 Stockholm

Telefon:  xx08 - 410 400 11
Fax:08 - 410 400 18
E-mail: ledning@capitalinsurance.se

Om ossAffärsidé & MålJuridisk InformationFörsäkringarKontakt


Vi arbetar oberoende gentemot försäkringsbolagen och är därmed opartiska i vår analys av den försäkringslösning som efterfrågas av dig som kund eller företag. Du får direkt tillgång till en mäklare som fungerar som en länk mellan dig och försäkringsbolagen. Capital Insurance arbetar med kostnadsfri försäkringsrådgivning och förmedlar alla typer av försäkringar.

Vi arbetar kontinuerligt på att ligga i frontlinjen för samtliga försäkringsrelaterade tjänster såsom strukturerad bevakning av fullmakter, administrativt stöd och allmän försäkringsrådgivning. Bolaget är ett oberoende konsultföretag bestående av personliga rådgivare inom all slags försäkring och med tillstånd för förmedling av samtliga Sak försäkringsklasser och grupper. Vår ambition är att på ett enkelt och lättförståeligt sätt göra kunden medveten om hur denne idag är försäkrad, vilka risker kunden löper och hur kunder går tillväga för att reducera sin försäkringskostnad. Du kan få rådgvining på telefon eller e-post.

Capital Insurance Stockholm AB © 2009 |Hantering av personuppgifter