Capital Insurance Stockholm AB
Box 3052, 103 61 Stockholm

Telefon:  xx08 - 410 400 11
Fax:08 - 410 400 18
E-mail: ledning@capitalinsurance.se

Om ossAffärsidé & MålJuridisk InformationFörsäkringarKontakt

För att vara verksam som försäkringsför-medlare måste förmedlaren som verkar i bolaget samt även försäkringsförmedlar-bolaget ha tillstånd av Finansinspektionen (FI) för att bedriva försäkringsförmedlings-verksamhet. Finansinspektionen sköter den statliga tillsynen och övervakar företagen på finansmarknaden och hos Finansinspektionen ansöker förmedlarföretaget och förmedlare om tillstånd. Företaget Capital Insurance Stockholm AB och bolagets registrerade försäkringsmäklare innehar tillstånd för förmedling av samtliga Sak försäkringsklasser inom skadeförsäkring och står under Finans-inspektionens tillsyn. Läs mer på Finans-inspektionens hemsida www.fi.se om registrering, tillstånd, tillsyn samt behörighets-krav.

 


Capital Insurance Stockholm AB © 2009 |Hantering av personuppgifter